Poznaj nasz zespół

dr hab. Anna Brytek-Matera

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracownik naukowo-dydaktyczny SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Wydział Zamiejscowy w Katowicach). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Rządu Francuskiego. Autorka ponad 80 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity” oraz Global Clinical Practice Network Światowej Organizacji Zdrowia.

Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz  Luxembourg Institute of Health. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi.

Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie terapeutyczne z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami. W pracy z pacjentkami wykorzystuje maksymę Stuarta Wilde’a „jeżeli chcesz kochać świat, zbawiać go i karmić, to wspaniale. Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie”.

  • Terapia dla osób z problemami (nie)jedzenia: zaburzenia odżywiania - jadłowstręt psychiczny (anoreksja), bulimia psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się (BED); nadwaga i otyłość; nieprawidłowe nawyki żywieniowe; problemy żywieniowe

           Formy terapii: indywidualna, rodzinna

  • Diagnoza zaburzeń odżywiania
  • Możliwość prowadzenia terapii w języku francuskim (la thérapie individuelle et familiale en langue française)

Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

 

Bezpośredni kontakt do specjalisty:

www.anna-brytek-matera.opuntia.pl

Poznaj pozostałytch pracowników